Fatum

Plaats
Buurtschap
Waadhoeke
Fryslân

fatum_boerderij_tot_fatum_kopie.jpg

Buurtschap Fatum, boerderij Tot Fatum

Buurtschap Fatum, boerderij Tot Fatum

Fatum

Terug naar boven

Status

- Fatum is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Waadhoeke. T/m 2017 gemeente Franekeradeel.

- De buurtschap Fatum valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Tzum.

- De buurtschap Fatum heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Naam

Spelling
De spelling in het Fries en in het Nederlands is gelijk.

Oudere vermeldingen
1433 kopie Faltma, 1457 Faltum, 1511 Fautum, 1718 Faldum, gemeenl. Faatum, 1843 Fatum.

Naamsverklaring
Wel verklaard als heem 'woonplaats, woning' bij de fald*- 'omheinde melkplaats of schaapskooi, vaalt', maar eerder heem van de persoon Falte of Falda.()
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Fatum ligt ZO van Tzum, in een flauwe bocht van de Wommelserweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Fatum omvat ca. 10 huizen met ca. 20 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Molen Fatum bemaalde tot aan de ruilverkaveling de gelijknamige polder. Tegenwoordig is er sprake van bemaling in circuit. De ondertoren van deze spinnenkopmolen dateert mogelijk uit de 18e eeuw. In 1914 is de molen door brand verwoest en herbouwd. Tot een restauratie aan het einde van de jaren zestig was de molen voorzien van zelfzwichting; sindsdien is de molen Oudhollands opgehekt. In 1989 is de molen opnieuw gerestaureerd. De molen is op afspraak te bezichtigen.

Reactie toevoegen