Nieuwland..JPG

Nieuwland, de voormalige Openbare Lagere School uit 1885 op Breezijde 2-3

Nieuwland, de voormalige Openbare Lagere School uit 1885 op Breezijde 2-3