tuk plaatsnaambord.jpg

Tuk is een dorp en een formele woonplaats, maar ligt qua bebording ter plekke binnen de bebouwde kom van de stad Steenwijk. Beetje curieus...

Tuk is een dorp en een formele woonplaats, maar ligt qua bebording ter plekke binnen de bebouwde kom van de stad Steenwijk. Beetje curieus...