Teroele..JPG

Van Teroele is nog niets te zien, maar het plaatsnaambord aan de Troelstraweg wijst ons al de weg.

Van Teroele is nog niets te zien, maar het plaatsnaambord aan de Troelstraweg wijst ons al de weg.