Zundert stempel groot zundert lowres.jpg

Poststuk met grenskantoorstempel Groot-Zundert uit 1835. Dit stempel is slechts in gebruik geweest van december 1834 tot 1 januari 1837. Voor nadere toelichting zie Geschiedenis > Postale gegevens. (collectie Peter Heck)

Poststuk met grenskantoorstempel Groot-Zundert uit 1835. Dit stempel is slechts in gebruik geweest van december 1834 tot 1 januari 1837. Voor nadere toelichting zie Geschiedenis > Postale gegevens. (collectie Peter Heck)