Suwald kerk JD [640x480].JPG

Bij de uitbreiding in 1922 van de Hervormde (thans PKN) Gregoriuskerk te Suwâld is het westelijke deel, met - gepleisterd - tufsteen uit de 12e eeuw, gespaard gebleven. De huidige toren dateert uit 1889.

Bij de uitbreiding in 1922 van de Hervormde (thans PKN) Gregoriuskerk te Suwâld is het westelijke deel, met - gepleisterd - tufsteen uit de 12e eeuw, gespaard gebleven. De huidige toren dateert uit 1889.