Willemsoord eo Maatschappij van Weldadigheid bord [640x480].JPG

Willemsoord, informatiepaneel waarop de ligging van het dorp als oorspronkelijke 'kolonie' staat aangegeven

Willemsoord, informatiepaneel waarop de ligging van het dorp als oorspronkelijke 'kolonie' staat aangegeven