Hoogeland kaart [640x480].jpg

Deze kaart geeft de ligging van de streek Hoogeland in het N van de provincie Groningen aan. Althans volgens Wikipedia. In de praktijk is er geen ondubbelzinnige afbakening van de huidige streek. Zie verder het hoofdstuk Ligging.

Deze kaart geeft de ligging van de streek Hoogeland in het N van de provincie Groningen aan. Althans volgens Wikipedia. In de praktijk is er geen ondubbelzinnige afbakening van de huidige streek. Zie verder het hoofdstuk Ligging.