Turkeye plaatsnaambord [640x480.jpg

Turkeye is, getuige het plaatsnaambord, kennelijk de officiële spelling. De weg waaraan de buurtschap is gelegen, heet echter Turkeije...

Turkeye is, getuige het plaatsnaambord, kennelijk de officiële spelling. De weg waaraan de buurtschap is gelegen, heet echter Turkeije...