Harderhaven bord [640x480].jpg

Harderhaven heeft officiële blauwe plaatsnaamborden (komborden). Vreemd genoeg wordt het in de Topografische atlas Flevoland niet als buurtschap vermeld.

Harderhaven heeft officiële blauwe plaatsnaamborden (komborden). Vreemd genoeg wordt het in de Topografische atlas Flevoland niet als buurtschap vermeld.