805265 cafe Galder.jpg

Galder, Café Knooppunt Galder, naast de kapel, op de hoek van de Sint Jacobsstraat en de Galderseweg, heette vroeger 'Het wapen van Nieuw Ginneken'.

Galder, Café Knooppunt Galder, naast de kapel, op de hoek van de Sint Jacobsstraat en de Galderseweg, heette vroeger 'Het wapen van Nieuw Ginneken'.