Hongerige Wolf plaatsnaambord [640x480].jpg

Hongerige Wolf is een buurtschap met een eigen bebouwde kom, maar valt voor de postadressen onder het dorp Finsterwolde

Hongerige Wolf is een buurtschap met een eigen bebouwde kom, maar valt voor de postadressen onder het dorp Finsterwolde