DK_20110711_2021_Dishoek.jpg

De RK Emmauskerk dateert uit 1964. Vóór 1984 heette het de Sint Michaelkerk. Van half mei tot half september is er in deze Toeristenkerk Dishoek, zoals de kerk ook wel wordt genoemd, iedere zondag om 10.00 uur een eucharistieviering.

De RK Emmauskerk dateert uit 1964. Vóór 1984 heette het de Sint Michaelkerk. Van half mei tot half september is er in deze Toeristenkerk Dishoek, zoals de kerk ook wel wordt genoemd, iedere zondag om 10.00 uur een eucharistieviering.