DK 20120129-7284 Kleine Meers, plaatsnaambord.JPG

Kleine Meers had tot voor kort nog eigen komborden, maar valt nu binnen de bebouwde kom van Meers, en heeft middenin Meers nog wel eigen witte borden om de grens van de buurtschap binnen Meers aan te geven.

Kleine Meers had tot voor kort nog eigen komborden, maar valt nu binnen de bebouwde kom van Meers, en heeft middenin Meers nog wel eigen witte borden om de grens van de buurtschap binnen Meers aan te geven.