Losser partnergemeentenbord.jpg

De gemeente Losser heeft twee partnergemeenten: Widnoje in Rusland en Emsbüren in Duitsland. Zie verder het hoofdstuk Jumelages.

De gemeente Losser heeft twee partnergemeenten: Widnoje in Rusland en Emsbüren in Duitsland. Zie verder het hoofdstuk Jumelages.