Terband..jpg

Terband is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Heerenveen. T/m 30-6-1934 gemeente Aengwirden. Het dorp is zo dunbebouwd dat het geen 'bebouwde kom' heeft en daarom witte plaatsnaamborden heeft in plaats van de voor een dorp gebruikelijke blauwe.

Terband is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Heerenveen. T/m 30-6-1934 gemeente Aengwirden. Het dorp is zo dunbebouwd dat het geen 'bebouwde kom' heeft en daarom witte plaatsnaamborden heeft in plaats van de voor een dorp gebruikelijke blauwe.