Bears poort Uniastate en kerk.jpg

Bears, de Stinspoort van de Uniastate, met op de achtergrond de kerk van Bears

Bears, de Stinspoort van de Uniastate, met op de achtergrond de kerk van Bears