Dokkumer Nieuwe Zijlen plaatsnaambord Kollumerland (Kopie).jpg

... Een smal reepje, Z van het Dokkumer Djip, valt ook nog onder Dokkumer Nieuwe Zijlen, maar ligt in de gem. Kollumerland c.a.; 'gem. Dongeradeel' klopte hier dus niet en is daarom aan deze kant van het Dokkumer Djip afgeplakt.

... Een smal reepje, Z van het Dokkumer Djip, valt ook nog onder Dokkumer Nieuwe Zijlen, maar ligt in de gem. Kollumerland c.a.; 'gem. Dongeradeel' klopte hier dus niet en is daarom aan deze kant van het Dokkumer Djip afgeplakt.