aalsum_op_kaart_openstreetmap.jpg

Aalsum is een van de vele Friese zeer kleine dorpen. Dit dorp direct N van Dokkum omvat alleen drie bescheiden lintbebouwinkjes; een rond de terp en daar vandaan verder, een W daarvan en een N ervan. De vorm van de dorpsterp is op de kaart goed te zien.

Aalsum is een van de vele Friese zeer kleine dorpen. Dit dorp direct N van Dokkum omvat alleen drie bescheiden lintbebouwinkjes; een rond de terp en daar vandaan verder, een W daarvan en een N ervan. De vorm van de dorpsterp is op de kaart goed te zien.