asperen_stad.jpg

Asperen is in de middeleeuwen een stad geweest. Wat dat inhield, kun je hier lezen. Citaat uit 'Repertorium van de stadsrechten in Nederland' (dr. J.C.M. Cox, 2005).

Asperen is in de middeleeuwen een stad geweest. Wat dat inhield, kun je hier lezen. Citaat uit 'Repertorium van de stadsrechten in Nederland' (dr. J.C.M. Cox, 2005).