berenplaat_richtingbord_beereplaat15_kopie.jpg

Tot medio 19e eeuw was er nog geen officiële spelling voor het Nederlands, dus schreef men plaatsnamen en familienamen op zoals het klonk en men dácht dat het goed was. Sommigen doen dat ook nu nog, getuige dit 'straatnaambordje' Beereplaat...

Tot medio 19e eeuw was er nog geen officiële spelling voor het Nederlands, dus schreef men plaatsnamen en familienamen op zoals het klonk en men dácht dat het goed was. Sommigen doen dat ook nu nog, getuige dit 'straatnaambordje' Beereplaat...