betuwe_bij_bewust_betuwe_convenant.jpg

De bijenstand gaat al jaren achteruit; zeker in fruitregio Betuwe is het van belang dat dit tij wordt gekeerd. Vandaar het convenant Bij Bewust Betuwe, waarin partijen verklaren zich te zullen inzetten voor het verbeteren van de condities voor de bijen.

De bijenstand gaat al jaren achteruit; zeker in fruitregio Betuwe is het van belang dat dit tij wordt gekeerd. Vandaar het convenant Bij Bewust Betuwe, waarin partijen verklaren zich te zullen inzetten voor het verbeteren van de condities voor de bijen.