boven-leeuwen_grutto.jpg

De grutto gaat hopelijk goed gedijen in het nieuwe weidevogelgebied bij Boven-Leeuwen. Voor nadere toelichting zie het kopje Natuur en recreatie.

De grutto gaat hopelijk goed gedijen in het nieuwe weidevogelgebied bij Boven-Leeuwen. Voor nadere toelichting zie het kopje Natuur en recreatie.