breezanddijk_geboortebeker_eerstgeborene_titus_klein_1930.jpg

Breezanddijk is de voortzetting van het vroegere werkeiland Breezand, dat is aangelegd voor de aanleg van de Afsluitdijk. De eerstgeborene in dit werkkamp was Titus Klein, op 14 januari 1930. (© https://afsluitdijk.blogspot.com/)

Breezanddijk is de voortzetting van het vroegere werkeiland Breezand, dat is aangelegd voor de aanleg van de Afsluitdijk. De eerstgeborene in dit werkkamp was Titus Klein, op 14 januari 1930. (© https://afsluitdijk.blogspot.com/)