broekhem_plaatsnaambord.jpg

Broekhem heeft witte plaatsnaamborden binnen de bebouwde kom van Valkenburg en is daarmee formeel een wijk van die stad geworden. In de praktijk is het nog wel herkenbaar als dorpskern en wordt het ook nog als zodanig door de inwoners ervaren.

Broekhem heeft witte plaatsnaamborden binnen de bebouwde kom van Valkenburg en is daarmee formeel een wijk van die stad geworden. In de praktijk is het nog wel herkenbaar als dorpskern en wordt het ook nog als zodanig door de inwoners ervaren.