broek_plaatsnaambord.jpg

Het dorp Broek wordt door de gemeente kennelijk te dunbebouwd bevonden voor een 'bebouwde kom' en heeft daarom witte plaatsnaamborden, met 60 km-zone (© H.W. Fluks)

Het dorp Broek wordt door de gemeente kennelijk te dunbebouwd bevonden voor een 'bebouwde kom' en heeft daarom witte plaatsnaamborden, met 60 km-zone (© H.W. Fluks)