budschop_bebouwde_kom_bord_ter_hoogte_van_huisnr._19_2016.jpg

Op enig moment na 2010 is de bebouwde kom van Budschop een stuk teruggelegd richting Ospel, naar waar de aaneengesloten bebouwing daadwerkelijk begint, ter hoogte van huisnr. 19. Maar het plaatsnaambord Budschop is nu verdwenen. (opname aug. 2016 ©Google)

Op enig moment na 2010 is de bebouwde kom van Budschop een stuk teruggelegd richting Ospel, naar waar de aaneengesloten bebouwing daadwerkelijk begint, ter hoogte van huisnr. 19. Maar het plaatsnaambord Budschop is nu verdwenen. (opname aug. 2016 ©Google)