burgum_dorpsbelangen.png

Dorpsbelangen Burgum bestaat al sinds 1893 en zet zich in algemene zin in voor de leefbaarheid van het dorp. Verder stimuleert zij het werk van de vele buurtverenigingen, onder meer door een platform te zijn voor de uitwisseling van ervaringen.

Dorpsbelangen Burgum bestaat al sinds 1893 en zet zich in algemene zin in voor de leefbaarheid van het dorp. Verder stimuleert zij het werk van de vele buurtverenigingen, onder meer door een platform te zijn voor de uitwisseling van ervaringen.