de_hoeve_kaart_1718.gif

Op de kaart van 1718 is op het grondgebied van het huidige dorp De Hoeve nog slechts sprake van de boerderijen Wester hoeven en Ooster hoeven.

Op de kaart van 1718 is op het grondgebied van het huidige dorp De Hoeve nog slechts sprake van de boerderijen Wester hoeven en Ooster hoeven.