de_schiphorst_plaatsnaambord.jpg

Buurtschap De Schiphorst viel vanouds onder de gemeente de Wijk, maar is met de herindelingen van 1998 d.m.v. grenscorrectie naar de gemeente Meppel overgegaan (terwijl de Wijk zelf in de nieuwe gemeente De Wolden is opgegaan).

Buurtschap De Schiphorst viel vanouds onder de gemeente de Wijk, maar is met de herindelingen van 1998 d.m.v. grenscorrectie naar de gemeente Meppel overgegaan (terwijl de Wijk zelf in de nieuwe gemeente De Wolden is opgegaan).