draaibrug_plaatsnaambord.jpg

De meeste buurtschappen in ons land hebben witte plaatsnaamborden, omdat het vaak dunbebouwde lintbebouwingen zijn en daarmee buiten de bebouwde kom liggen. Draaibrug is compact gebouwd rond een driehoek, en is daarmee een bebouwde kom met blauwe borden.

De meeste buurtschappen in ons land hebben witte plaatsnaamborden, omdat het vaak dunbebouwde lintbebouwingen zijn en daarmee buiten de bebouwde kom liggen. Draaibrug is compact gebouwd rond een driehoek, en is daarmee een bebouwde kom met blauwe borden.