frederiksoord_huis_van_weldadigheid_en_museum_de_proefkolonie_informatiepanelen.jpg

In Museum De Proefkolonie wordt uiteraard met informatiepanelen, foto's en materialen aanschouwelijk gemaakt hoe de kolonisten hier leefden en werkten. Maar naast je ogen worden ook andere zintuigen aangesproken, zoals je gehoor en je reukorgaan.

In Museum De Proefkolonie wordt uiteraard met informatiepanelen, foto's en materialen aanschouwelijk gemaakt hoe de kolonisten hier leefden en werkten. Maar naast je ogen worden ook andere zintuigen aangesproken, zoals je gehoor en je reukorgaan.