galder_cpo-woningen.jpg

Zoals in veel kleine kernen was ook in Galder behoefte aan betaalbare woningen voor jongeren. Zij hebben die in 2015 zelf gerealiseerd d.m.v. CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). Het nieuwe wijkje heet Bollemeer.

Zoals in veel kleine kernen was ook in Galder behoefte aan betaalbare woningen voor jongeren. Zij hebben die in 2015 zelf gerealiseerd d.m.v. CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). Het nieuwe wijkje heet Bollemeer.