gemeente_ingen_kadastraal_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gezien deze kaart is er, vermoedelijk van 1812-1817, sprake geweest van een gemeente Ingen en Ommeren. In onze bronnen kunnen wij daarover echter niets vinden. Wie weet hier meer van?

Gezien deze kaart is er, vermoedelijk van 1812-1817, sprake geweest van een gemeente Ingen en Ommeren. In onze bronnen kunnen wij daarover echter niets vinden. Wie weet hier meer van?