gerkesklooster-stroobos_grutto_in_strobosser_mieden_op_paal_staatsbosbeheer.jpg

En met een beetje geluk wil een grutto in de Strobosser Mieden ook nog voor je poseren op een paal, zoals weblogger Afanja hier in juni 2020 overkwam. (© van deze en de vorige foto: https://afanja.com/)

En met een beetje geluk wil een grutto in de Strobosser Mieden ook nog voor je poseren op een paal, zoals weblogger Afanja hier in juni 2020 overkwam. (© van deze en de vorige foto: https://afanja.com/)