gerverscop_gemeentekaart_kopie.jpg

Het grijs geaccentueerde gebied is op hoofdlijnen de gemeente Gerverscop zoals die van 1818 tot 1857 bestaan heeft (d.w.z. dit type kaartjes is licht verschoven, dus het is geen exacte weergave van het gebied).

Het grijs geaccentueerde gebied is op hoofdlijnen de gemeente Gerverscop zoals die van 1818 tot 1857 bestaan heeft (d.w.z. dit type kaartjes is licht verschoven, dus het is geen exacte weergave van het gebied).