gooland_goo_wetering_spoorbrug.jpg

Gooland, voor de aanleg van de in 1870 gereedgekomen spoorlijn Gouda-'s-Gravenhage, door de Nederlandsche Rhijnspoorweg Mij., moesten tientallen waterlopen worden overbrugd met bruggen en duikers. Hier de tekening van de spoorbrug over de Goo Wetering.

Gooland, voor de aanleg van de in 1870 gereedgekomen spoorlijn Gouda-'s-Gravenhage, door de Nederlandsche Rhijnspoorweg Mij., moesten tientallen waterlopen worden overbrugd met bruggen en duikers. Hier de tekening van de spoorbrug over de Goo Wetering.