harderhaven_bestemmingsplan_kaart_kopie.jpg

Deze kaart geeft mooi de multidisciplinariteit van het buurtschapje Harderhaven aan. Op dit kleine oppervlak vinden we de functies horeca, bedrijven, scouting, groen en wonen. Verder twee provinciale wegen, een sluis, een gemaal, een aquaduct en een brug.

Deze kaart geeft mooi de multidisciplinariteit van het buurtschapje Harderhaven aan. Op dit kleine oppervlak vinden we de functies horeca, bedrijven, scouting, groen en wonen. Verder twee provinciale wegen, een sluis, een gemaal, een aquaduct en een brug.