harlingen_koningsbuurt_kopie_kopie.jpg

Koningsbuurt is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Harlingen. T/m 30-6-1971 grotendeels gemeente Franekeradeel, deels gemeente Barradeel. De buurtschap heeft witte plaatsnaamborden binnen de bebouwde kom van Harlingen.

Koningsbuurt is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Harlingen. T/m 30-6-1971 grotendeels gemeente Franekeradeel, deels gemeente Barradeel. De buurtschap heeft witte plaatsnaamborden binnen de bebouwde kom van Harlingen.