het_meer_anno_ca._1855_kopie.jpg

Op deze kaart anno ca. 1855 is goed te zien 1) dat Het Meer en Zestienroeden toen nog als aparte buurtschappen werden beschouwd en 2) dat ze onder verschillende gemeenten vielen, nl. resp. Schoterland (= Sd) en Aengwirden (= An).

Op deze kaart anno ca. 1855 is goed te zien 1) dat Het Meer en Zestienroeden toen nog als aparte buurtschappen werden beschouwd en 2) dat ze onder verschillende gemeenten vielen, nl. resp. Schoterland (= Sd) en Aengwirden (= An).