hilaard_smidsstrjitte_1a_auke_bakker_smederij_en_rijwielen.jpg

Hilaard, het pand op Smidsstrjitte 1a is blijkens het gevelopschrift een 'elektrische smederij' en rijwielhandel geweest. (© Jan Dijkstra, Houten)

Hilaard, het pand op Smidsstrjitte 1a is blijkens het gevelopschrift een 'elektrische smederij' en rijwielhandel geweest. (© Jan Dijkstra, Houten)