hooidonk_straatnaambord_hooijdonk.jpg

In het (Son en) Breugelse deel van buurtschap Hooidonk wordt nog de verouderde spelling Hooijdonk gehanteerd.

In het (Son en) Breugelse deel van buurtschap Hooidonk wordt nog de verouderde spelling Hooijdonk gehanteerd.