kieivtsdel_ontwikkeling_kaart_1.jpg

Hier is goed te zien dat het gebied Kievitsdel tot 1930 nog nauwelijks bebouwd was (rode lijn is kern/bestemmingsplan Kievitsdel).

Hier is goed te zien dat het gebied Kievitsdel tot 1930 nog nauwelijks bebouwd was (rode lijn is kern/bestemmingsplan Kievitsdel).