klein-doenrade_blauw_plaatsnaambord_2004_matjan_de_haan_kopie.jpg

Getuige deze foto uit 2004 heeft buurtschap Klein-Doenrade in ieder geval tot dan nog een eigen bebouwde kom, met dús blauwe plaatsnaamborden (komborden), met de correcte spelling: mét koppelteken.

Getuige deze foto uit 2004 heeft buurtschap Klein-Doenrade in ieder geval tot dan nog een eigen bebouwde kom, met dús blauwe plaatsnaamborden (komborden), met de correcte spelling: mét koppelteken.