koudum_dorpshuis_de_klinker_folder_2.jpg

En kennelijk heeft men daar in voldoende mate gehoor aan gegeven, want dit is hem dan geworden: Dorpshuis De Klink te Koudum.

En kennelijk heeft men daar in voldoende mate gehoor aan gegeven, want dit is hem dan geworden: Dorpshuis De Klink te Koudum.