kwade-hoek-msd-20160121-345321.jpg

Gelukkig is het natuurgebied de Kwade Hoek, ten noorden van Havenhoofd, bij de Deltawerken buitendijks gebleven. Het zoute water stroomt via geulen en kreken ver het gebied in en zorgt voor een bijzonder rijke en bijzondere flora en fauna.

Gelukkig is het natuurgebied de Kwade Hoek, ten noorden van Havenhoofd, bij de Deltawerken buitendijks gebleven. Het zoute water stroomt via geulen en kreken ver het gebied in en zorgt voor een bijzonder rijke en bijzondere flora en fauna.