lettele_kulturhus_de_spil_kopie.jpg

Kulturhus De Spil in Lettele is in 2015 en 2016 met inzet van vele vakmensen en vrijwilligers grootschalig vernieuwd om voor de komende jaren nog beter toegerust te zijn voor zijn functie van bruisend dorpshart op het gebied van sport, cultuur en zorg.

Kulturhus De Spil in Lettele is in 2015 en 2016 met inzet van vele vakmensen en vrijwilligers grootschalig vernieuwd om voor de komende jaren nog beter toegerust te zijn voor zijn functie van bruisend dorpshart op het gebied van sport, cultuur en zorg.