lytse_gaastmar_plaatsnaambord.jpg

In ieder geval in 2012, maar wellicht al eerder, heeft de buurtschap die voordien bekend stond als Kleine Gaastmeer, plaatsnaamborden gekregen waar - alleen - de Friese variant, Lytse Gaastmar, op staat.

In ieder geval in 2012, maar wellicht al eerder, heeft de buurtschap die voordien bekend stond als Kleine Gaastmeer, plaatsnaamborden gekregen waar - alleen - de Friese variant, Lytse Gaastmar, op staat.