mariaheide_parochie_kopie.jpg

Het grondgebied van de parochie Mariaheide, zoals afgebeeld in de Structuurvisie voor het dorp. De buurtschap Duifhuis is anders gekleurd, omdat deze wel onder de parochie valt, maar niet onder dezelfde burgerlijke gemeente. Duifhuis is namelijk gem. Uden

Het grondgebied van de parochie Mariaheide, zoals afgebeeld in de Structuurvisie voor het dorp. De buurtschap Duifhuis is anders gekleurd, omdat deze wel onder de parochie valt, maar niet onder dezelfde burgerlijke gemeente. Duifhuis is namelijk gem. Uden