nes_bij_akkrum_op_kaart_ca._2000_kopie.jpg

De nederzetting Nes zoals die tot ca. 2000 heeft bestaan, omvatte als 'kern' slechts enkele handenvol huizen O van de splitsing van de waterlopen Zijlroede en Boorn, met nog enkele handenvol huizen in het buitengebied. Op deze kaart is dat goed te zien.

De nederzetting Nes zoals die tot ca. 2000 heeft bestaan, omvatte als 'kern' slechts enkele handenvol huizen O van de splitsing van de waterlopen Zijlroede en Boorn, met nog enkele handenvol huizen in het buitengebied. Op deze kaart is dat goed te zien.